پیش‌بینی‌های مختلفی وجود دارد ولی بر اساس برخی مطالعات برآورد می‌گردد تا سال 2020 جهان به اهداف کمی زیر در حوزه اینترنت اشیاء خواهد رسید:

اینترنت اشیاء فناوری مربوط به قرن آینده نیست، در حال حاضر و همین امروز وجود دارد و در حال ایجاد تغییرات وسیعی در شهرهای مدرن و زندگی روزمره انسان‌ها در سراسر جهان است. اینترنت اشیاء با لوازم، دارائی‌ها، اطلاعات، دانش، خدمات و کسب و کار شما سر‌و‌کار دارد.
همگام با فراگیر شدن دانش اینترنت اشیاء در سطح جهانی، شرکت هوش داده هدف، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های داخلی فعال در حوزه فناوری اطلاعات با توجه به رسالت خود در جهت توسعه و ترویج فناوری‌های نوین، با بهره‌گیری از دانش و تخصص مهندسین داخلی و بهره‌گیری از تجربیات و فناوری بروز شرکای تجاری خارجی خود که از معتبرترین برندهای جهانی محسوب می‌‌شوند، آماده است مجموعه ای از راه‌حل‌های مناسب را در حوزه فناوری اینترنت اشیاء در اختیار مشتریان خود قرار دهد. برخی از مهمترین این خدمات عبارتند از:
ارائه مشاوره جهت بکارگیری فناوری اینترنت اشیاء و طراحی راه‌حل‌های مبتنی بر فناوری‌های نوین در حوزه‌های مختلف از جمله:
   •    صنعت (نفت و گاز و نیرو)
   •    کشاورزی
   •    حمل و نقل