آدرس: ایران، زنجان، بلوار استاد ثبوتی، پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه ، واحد 301

تلفن : 982433154301+

ایمیل : info@ida-ltd.com

Address : No301 , IASBS TechnoPark, Zanjan, Iran

Phone: +982433154301

email : info@ida-ltd.com