معرفی شرکت

شرکت “هوش داده هدف”  به عنوان یه شرکت فعال در زمینه اینترنت اشیاء و اتوماسیون صنعتی با تلاش مستمر و پویا ،هم اکنون در زمره شرکتهای برتر حوزه IoT کشور شناخته می شود ، ساختار مدیریتی این مجموعه همواره در تلاش بوده است که بصورت پویا و نظامند ، در …